ikona_PDF Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Potvrzení od lékaře slouží pro potřeby organizace letního dětského tábora a je povinné ze zákona. Dítě se může letního tábora zúčastnit jen s písemným souhlasem dětského lékaře, který potvrdí, zda je dítě schopno se tábora zúčastnit bez omezení, s omezením nebo naopak se zúčastnit nemůže.

Potvrzení a objektivita – Prosíme rodiče, aby požádali svého lékaře o objektivitu. Potřebujeme znát objektivní zdravotní stav Vašeho dítěte, zdravotní problémy, alergie, absolvovaná očkování.

Toto potvrzení je platné dva roky od vydání, a tak jej můžete použít na jiný organizovaný pobyt pro děti. Stejně tak můžete využít potvrzení z jiné akce pro děti, na kterou jste dítěti potvrzení zajišťovali.

K účasti na tábor stačí předložit kopii tohoto potvrzení.

 
 

ikona_PDF Prohlášení zákonného zástupce

Nedílnou součástí přihlášky je také prohlášení zákonného zástupce, neboli tzv. bezinfekčnost, což je forma čestného prohlášení, které vyplňuje zákonný zástupce dítěte před jeho odjezdem na letní tábor. Tímto prohlášením se zákonní zástupci dítěte zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by mohlo ohrozit ostatní děti na letním táboře.

Datum podpisu na prohlášení nesmí být starší než jeden den před odjezdem.


Akce s HARANTEM

TREFA DO ČERNÉHO!

Přátelé a kamarádi, vážení rodiče, milé děti,

V létě 2020 se na Trnávce uskuteční již 27. ROČNÍK letního tábora TRNÁVKA.

Jako v minulých letech pro Vás a Vaše děti připravují oblíbení vedoucí program plný her, zábavy, sportu, akce, ale i tajemství, hádanek, šifer a trochy napětí! Mimo tábor se opět chystáme na jednodenní výlet a podzimní víkendovku. Při tom všem určitě poznáte spoustu nových kamarádů.

Těšíme se na Vás na některé z akcí.

Vaši Haranti.