Platba převodem na běžný účet

  • číslo účtu:  2100547635/2010

  • banka: Fio banka

  • variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  • Do poznámek pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte, které jste uvedli do přihlášky.

 
 

Platba fakturou

V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnavatele, Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí zaslat nám objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury (jméno zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele včetně PSČ, IČO a jména dětí, na které příspěvek žádáte). Pro bližší informace nás případně kontaktujte.

 
 

Storno podmínky

Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní tábor:

  • dříve než 15. 5. 2019 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora,

  • v období mezi 16. 5. a 12. 6. 2019 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 800,-,

  • v období mezi 13. 6. a 25. 6. 2019 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 1 800,-,

  • po 26. 6. 2019 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora (tedy 4 800,-, resp. 4 600,-), stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.

V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře, což je nutné doložit lékařským potvrzením, bude po 16. 5. účtován manipulační poplatek 600,-.

Zrušení registrace na letní tábor lze provést pouze prostřednictvím e-mailu, zaslaného z e-mailové adresy rodiče zadané při registraci, na e-mailovou adresu tábora (marie@spolek-harant.cz). Nezbytné je potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 
14ti dnů ode dne, kdy k potvrzení zrušení registrace.


Akce s HARANTEM

TREFA DO ČERNÉHO!

Přátelé a kamarádi, vážení rodiče, milé děti,

V létě 2019 se na Trnávce uskuteční již 26. ROČNÍK letního tábora TRNÁVKA. Zároveň letos začínáme další pětiletku spolku HARANT.

Jako v minulých letech pro Vás a Vaše děti připravují oblíbení vedoucí program plný her, zábavy, sportu, akce, ale i tajemství, hádanek, šifer a trochy napětí! Mimo tábor se opět chystáme na jednodenní výlet a podzimní víkendovku. Při tom všem určitě poznáte spoustu nových kamarádů.

Těšíme se na Vás na některé z akcí.

Vaši Haranti.